APLIKACE V OBRAZECH

Svislé plochy - aplikační postup

1. Před zahájením prací

img

Pohled na schodnicový stupeň po nanesení dvousložkového penetračního nátěru, před zahájením šalování.

2. Ošetření separačním nátěrem

img

Vyměříme výšku a délku bednícího materiálu. Desky důkladně ošetříme separačním nátěrem (olej, bílá vazelína, tuk atd.).

3. Upevnění bednění

img

Upevnění bednění k podkladu pomocí vytyčovacích šroubů.

 

img

 

4. Kotvící šrouby

img

Vytyčovací šrouby určují vzdálenost respektive výslednou sílu kamenného koberce na svislých plochách.

 

img

 

5. Pohled na bednění

img

Boční pohled na bednění připravené k aplikaci kamenné kompozice.

6. Převýšení bednění

img

Aby bylo možné realizovat současně svislé i vodorovné plochy, měly by šalovací prvky převyšovat vodorovné plochy o požadovanou...

 

img

výšku finální úpravy kamenného koberce na těchto plochách. Toto přesazení slouží jako zábranný prvek.

7. Zasypávání

img

Zasypávání kamenné směsi do bednění.

8. Aplikace do bednění

img

Aplikace pomocí zednické lžíce.

 

img

 

9. Zhutňování svislých ploch

img

Z vnější strany bednění je nutné důkladné poklepávání, za účelem vytvoření celistvé plochy a minimalizace mezer ...

img

... mezi kamenivem, po odstranění bednících prvků.

10. Svislá i vodorovná aplikace

img

Horizontální a vertikální plochy lze nanášet současně.

11. Doplnění

img

Doplnění kamenné směsi po odstranění šalovacích prvků.

 

img

 

12. Po aplikaci

imgimg

Schodiště po aplikaci kamenného koberce. Bednění odstraňujeme lehkým odražením po úplném vytvrzení povrchu.