APLIKACE V OBRAZECH

Vodorovné plochy - aplikační postup

1. Povrch před vlastním zahájením prací.

img

 

2. Jemné přebroušení

img

Odstranění nesoudržných částí a mechu
(není bezpodmínečně nutné).

3. Zametení podkladu

img

Odstranění volných částí
(písek, smetí, prach atp.)

4. Příprava penetračního nátěru

img

Vzájemné promísení pryskyřice a tužidla.

5. Nanášení penetrace

img

Na povrchu se nesmí tvořit louže. Nátěr by se měl co nejvíce absorbovat do podkladu.

6. Technologická přestávka

img

Účelem je vytvrzení penetrace cca 12 hodin.

Body 4, 5, 6 nejsou nutné pokud aplikujete kamennou (oblázkovou) směs na soudržný podklad.

7. Nádoba se zvolenou velikostí (frakcí) oblázků (kameniva)

img

8. Příprava pojiva pro oblázky

img

9. Smíchání pryskyřice a tužidla

img

Vzájemné promísení cca 3min.

10. Sloučení pojiva s oblázky (kamenivem)

img

11. Promísení obou složek

img

Důležité je důkladné promísení obou složek kamenného povrchu.

12. Kamenný povrch připravený k aplikaci (oblázky + pojivo)

img

13. Směs vysypeme na podklad

img

14. Roztahujeme a zhruba rovnáme latí

img

15. Zhutňujeme

img

Udusáváme a uhlazujeme do finální(konečné) podoby hladítkem.

16. Hladítko vlhčíme ředidlem

img

Aby na něm kamenná směs neulpívala (můžeme máčet nebo otírat textílií - napuštěna ředidlem).

17. Pohled v průběhu aplikace

img

18. Hotový oblázkový (kamenný) povrch

img